การสั่งซื้อและการชำระเงินมีหลากหลายและแตกต่างออกไปตามแต่ร้านนั้น ๆ รวมถึงกฏของช่องทางต่าง ๆ เราจึงควรศึกษาและมีความละเอียดรอบคอบในการทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ของที่ระลึกที่ประทับใจ รวมไปถึงคุณภาพสินค้าและบริการของร้าน