ของฝากจากประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยเอกลักษณ์ที่น่าสนใจและความโดดเด่น สวยงาม ที่สามารถหาได้เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น