3 ชุมชนช่างฝีมือ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ส่งผลให้มีงานศิลปะและหัตถกรรมท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ เกิดขึ้นและเป็นที่ถูกใจนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น งานเครื่องเงินโดยชุมชนวัวลาย งานร่มทำมือบ่อสร้าง งานไม้ชุมชนบ้านถวาย เป็นต้น

กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนา วัดศรีสุพรรณ

กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนา วัดศรีสุพรรณ เป็นการรวมกลุ่มของช่างเงินฝีมือดีชาวชุมชนวัวลาย ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดศรีสุพรรณ ซึ่งเป็นวัดที่มีอุโบสถเงินจากฝีมือของช่างที่นี่เอง นอกจากจะเชี่ยวชาญด้านการแกะสลักเงินเพื่อการตกแต่งโบสถ์และวิหารแล้ว กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนา วัดศรีสุพรรณ ยังมีฝีมือชำนาญในการทำเครื่องประดับเงินประเภทต่าง ๆ อีกด้วย ที่นี่เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. โทร. 089-855-4802

ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม

ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม ตั้งอยู่ที่แยกบ่อสร้าง ถนนเชียงใหม่ – สันกำแพง (สายเก่า) เป็นแหล่งผลิตร่มด้วยมือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ที่นี่มีความเชี่ยวชาญในการทำร่มจากกระดาษสา ผ้าแพร และผ้าฝ้าย เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. โทร. 053-338-195

ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย

ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของช่างฝีมือดี ชุมชนบ้านถวาย อำเภอหางดง และได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศไทย บ้านถวายขึ้นชื่อด้านงานไม้แกะสลักและเฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดต่าง ๆ อีกทั้งยังมีงานฝีมืออื่น ๆ ให้ได้เลือกซื้อ ทั้งภาพวาด เครื่องประดับ เครื่องเขิน เครื่องปั้นดินเผา เรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวสามารถหาซื้องานฝีมือได้แทบทุกอย่าง ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.30 น. โทร. 081-796-6325