รวบรวมข่าวสารและกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวกับของขวัญและของฝากทั่วประเทศไทย พร้อมอัปเดตสินค้าที่น่าสนใจจากชาวเมืองและท้องถิ่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้