ร้านขายของที่ระลึกเปิดขายกระจายอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยสินค้าที่ขายในแต่ละท้องถิ่นมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เลือกซื้อเป็นของขวัญหรือของฝาก เพื่อสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้แก่ผู้รับ